Prosjekteksamen – WEBP

I prosjekteksamen for 2.semester skulle vi utvikle et prosjekt for en bedrift, en organisasjon eller et prosjektområde. Sluttproduktet skulle være en html- eller en flash-presentasjon. I tillegg skulle det designes et CD/DVD-cover.

Jeg valgte å gjøre identitetsutvikling for mitt eget nyoppstartede firma Amygdala Design.  Amygdala Design  skal utføre tjenester innen webdesign, logodesign og digital kunst. Produktene jeg har utviklet til denne eksamensoppgaven er logo, nettsted og DVD-cover.

For mer informasjon om prosessen, se min prosjektrapport: WEBP_Rapport

Logo:

Nettsted:  http://amygdaladesign.net/