Uke 28 Oppg. 10.1: Nettsted for regnskapsfirma

I denne oppgaven skulle vi lage et nettsted for et regnskapsfirma. Siden skulle være enkel og grei, og firmaet skulle selv ha mulighet til å oppdatere tekst og bilder. Det skulle være minst 4 sider: En side for kontaktinformasjon, en med oversikt over ansatte, en med generell informasjon og prisliste, samt en nyhetsside. Til dette skulle vi bruke wordpress. «Kunden» skulle til slutt logge inn med egen bruker og skrive nyheter.

Dette har vært en spennende, men også veldig frustrerende uke. Jeg startet med å tegne skisser over hvordan jeg ville ha sidene, og deretter fant jeg et theme som passet til skissene. Det å skulle tilpasse themet var ingen enkel oppgave, og det tok en god stund før jeg lærte meg å finne frem i themet`s CSS, men endte etter mye plunder til slutt opp med en ok side.

Klikk på bildet for å komme til siden:

 

Uke 27 Oppg. 9.1: Layoutstiler – CURB

I denne oppgaven skulle vi utarbeide design og layout for hovedsiden til det fiktive magasinet CURB på nett. Vi har fått utdelt en rekke elementer som kan brukes som utgangspunkt for siden. Vi skulle også produsere 6 skisser med ulike layoutstiler og en wireframe der grid skulle brukes som hjelpemiddel. Designet skulle utarbeides i Adobe Photoshop eller InDesign, slices opp, og produseres som HTML fil med CSS til layout-arbeidet.

Skisser: 

I disse skissene har jeg prøvd ut både symmetrisk, asymmetrisk og kombinert layout. Siden jeg tidligere har laget symmetrisk design ville jeg nå velge en asymmetrisk løsning. Dette gir et litt mer spennende inntrykk, samtidig som det gir mer plass til illustrasjon. Jeg har benyttet Adobe Photoshop og Dreamweaver i denne oppgaven.

Wireframe: 

Til å utarbeide wireframe har jeg benyttet baseline grid i Adobe InDesign. I Adobe Photoshop brukte jeg denne wireframen til å sette opp guider som jeg igjen brukte som utgangspunkt for layouten.

Hovedside, CURB på nett: 

Klikk på bildet for å komme til siden 

 

Oblig 08 – Flash galleri

Tolkning av oppgaven

Oppgaven går ut på å utvikle et Flash-galleri for bildene fra Oblig 07 – fotoessay. I tillegg skulle det lages et Flash interaktivt banner med reklame for og link til fotogalleriet.

Konsept og målgruppe

Tema for fotoessayet som presenteres i dette galleriet er psykisk helse, og hvordan fordommer i samfunnet kan føre til at folk som sliter med dette kan føle seg innesperret og avkuttet fra samfunnet. Dette vil ofte føre til at man tar på seg en maske og spiller en rolle når man er ute i samfunnet, heller enn å være åpen med hvordan man virkelig har det. I galleriet vil jeg understreke dette ved å legge bildene opp på en teaterscene, og ved å bruke en maske i galleriets logo. Målgruppen er alle som ønsker et innblikk i temaet, både de med egne erfaringer og de uten.

Budskap

Galleriet skal være med på å få frem budskapet i fotoessayet, som i hovedsak er at fordommer rundt psykiske problemer ofte er med på å gjøre sykdommen værre. Dette kan føre til isolasjon og ensomhet, og at man blir nødt til å være skuespiller for å kunne fungere i tråd med samfunnets forventninger. Tema for bildene er videre utdypet i rapporten til oblig 07.

Kreativ metode/Inspirajonsmetode

Utgangspunktet for denne oppgaven er litt annerledes enn tidligere oppgaver, fordi det er mine egne bilder som er utgangspunkt for utformingen av galleriet. Jeg bestemte meg tidlig for at det viktigste var å knytte sammen tema i fotoessayet og galleriet, slik at de ulike elementene i galleriet var med på å understreke budskapet i bildene. For å få til dette valgte jeg å ta utgangspunkt i stikkordene teater, skuespill og maske. Jeg søkte rundt på nettet for å finne inspirasjon til elementer jeg kunne ha med i galleriet, i tillegg til å få idèer om hvilke farger jeg kunne bruke.

Analyse

Det finnes mange ulike måter å presentere bilder på, avhengig av hvilke muligheter man har og hvor fokus ligger. Mange velger å vise frem bilder i enkle gallerier uten mange elementer som kan distrahere fra bildene man ser på. Noen steder brukes det elementer som kun har en dekorativ funksjon, uten sammenheng med budskapet i bildene. I utgangspunktet synes jeg enkle gallerier uten mye farger og distraksjon ofte er det beste, men i denne oppgaven bestemte jeg meg for å gjøre litt mer ut av det, både for å utfordre meg selv i Flash og fordi vi hadde såpass god tid på oppgaven.

Moodboard:

 

 

Stiluttrykk

Jeg vurderte da jeg startet prosessen om jeg skulle lage galleriet i samme stil som bildene, som har en blå og litt kald stemning. Til slutt bestemte jeg meg for at jeg ikke ville ha galleriet i samme følelse og toner som bildene, men heller ville gå for en typisk teaterfølelse. Denne står i kontrast til de kjølige bildene ved at den har varmere farger og på en måte er mer innbydende. Dette mener jeg er med på å understreke illusjonen om at man er en annen enn den man virkelig er. Man gir inntrykk av varme, kontroll og glede når man som skuespiller gir publikum det de forventer. Men på innsiden finnes det kulde, ensomhet og usikkerhet. På denne måten står bildene og galleriet i kontrast til hverandre, og representerer hver sin side av budskapet. De pompøse gullrammene rundt bildene er ment som nok et symbol på rollen man spiller, og at en flott ramme ikke nødvendigvis står i stil med innholdet. Sceneteppet har jeg tegnet i Photoshop før jeg tok det inn i Flash.

Når det gjelder banneret har jeg gått for samme stil og elementer som i galleriet. Dette har jeg gjort for at publikums nysgjerrighet skal vekkes, og at de allerede her skal få et hint om hva galleriet og bildene dreier seg om. Kanskje tenker publikum når de ser banneret at bildene vil dreie seg om livet på teateret, men når man klikker seg videre inn i galleriet vil man se at bildene står i kontrast til resten av designet. Jeg håper at dette overraskende momentet kan skape litt ekstra nysgjerrighet og tanker rundt bildene.

Typografi

Til galleriets logo har jeg valgt å bruke en leken og teatralsk font, som skal stå i stil med resten av galleriet. Knappen som skal ta publikum tilbake til galleriet har jeg gitt en moderne font som er enkel å lese.

Farger

Som beskrevet ovenfor har jeg valgt farger i galleriet som står i kontrast til bildene. Bruken av rød og svart er typiske teaterfarger, og er med på å få frem stikkordene teater og skuespill. Masken i logoen har jeg gjort i hvitt, først og fremst for at den skulle synes godt på banneret og i galleriet. Jeg synes også at det ga en fin kontrast til den svarte bakgrunnen. På banneret har jeg valgt å bruke en outer glow i logoen, slik at denne kommer tydelig frem og gjør at banneret stikker seg litt mer ut.

Komposisjon, layout, grid

Komposisjonen av forsiden til galleriet synes jeg var utfordrende og jeg brukte lang til på å finne ut hvordan jeg kunne plassere bildene på best mulig måte. Sceneteppet gir en naturlig ramme til bildene, og jeg ville plassere disse på en balansert og mest mulig symmetrisk måte i forhold scenen. Løsningen ble å plassere logoen i midten som et senter, og så sette tre bilder på hver side. På denne måten kommer alle bildene like godt frem, og scenen blir organisert. Som hjelp til å plassere bildene har jeg brukt rulers. På siden til hvert enkelt bilde har jeg valgt å sentrere disse samtidig som jeg har fjernet rammene, da jeg ville at bildene skulle få mest mulig fokus.

 

Klikk på banneret for å se det på nettsiden: 

 

Klikk på bildet for å komme til galleriet: 

 

 

Uke 26 Oppg. 8.2: AS 3.0 Peker

I denne oppgaven skulle vi lage en banner med enkel grafikk. Banneret skulle lastes opp på vår enkle nettside, og linke hit til den reflekterte dagboken ved hjelp av AS 3.0.

Klikk på bildet for å se banneret på nettsiden: 

 

Uke 26 Oppg. 8.1: Lydeffekter

I denne oppgaven skulle vi legge til en lyd til bilen fra forrige oppgave. Vi skulle igjen bruke Adobe Flash.

Klikk på bildet for å se animasjonen:

 

 

Uke 25 Oppg. 7.3: Bil start – stopp

I denne oppgaven skulle vi illustrere en bil, som så skulle forflyttes fra A til B. For å lage mellomposisjonene skulle vi bruke Classic Tween. Bilen skulle ha en myk start og stopp, og dette skulle utføres ved å bruke easing-prinsippet.

Klikk på bildet for å se animasjonen: 

 

Uke 25 Oppg. 7.2: Pendel Animasjon

I denne oppgaven skulle vi designe en klokke med en pendel. Pendelen skulle animeres ved hjelp av Classic Tween.

Klikk på bildet for å komme til animasjonen:

 

Uke 25 Oppg. 7.1: Shape Tween animasjon

I denne oppgaven skulle vi lage en enkel flash-animasjon hvor geometriske former skulle omformes til vårt eget navn.

Trykk på bildet for å komme til animasjonen: