Uke 24 Oppg. 6.1: Formprinsipper

I denne oppgaven skulle vi utarbeide et flash-dokument med 5 scener. I 4 av scenene skulle vi visualisere og forklare 4 ulike formprinsipper. Det skulle også lages en forside, og ved hjelp av action script skulle de 5 scenene føres sammen. Fra forsiden skulle man kunne klikke seg til hver av de 4 formprinsippene og derfra tilbake til forsiden. Dette var en utfordrende oppgave, men jeg synes stort sett at det gikk greit. Til å vise frem de ulike formprinsippene har jeg valgt å bruke et bilde jeg har tatt av en rose som utgangspunkt. Dette bildet har jeg redigert på 4 ulike måter for å illustrere de ulike formprinsippene.

Klikk på bildet for å komme til oppgaven

 

Uke 23 Oppg. 5.2: Interaktivitet – Action Script 3.0

I denne oppgaven skulle vi designe og kode knapper til bruk i scenene fra forrige aktivitet. Knappene skulle brukes til å bevege seg mellom de to scenene.

Link til min løsning:

http://elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/ida_jansson/flash/Harmoni_kontrast

 

Uke 23 Oppg. 5.1: Typografi og bilde

I denne oppgaven skulle vi utføre to komposisjoner i Adobe Flash. Den ene komposisjonen  skulle ha likhet/harmoni mellom typografi og bilde, mens den andre skulle ha kontrast mellom typografi og bilde.

Harmoni:

 

Kontrast:

 

Uke 22 Oppg. 4.2: Arkiv

I denne oppgaven skulle vi benytte Adobe Flash til å utvikle 3 enkle graphic symbols og et movie clip symbol. I tillegg skulle vi konvertere avataren fra forrige oppgave om til et button symbol.

Graphic symbols:

Movie clip:
http://elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/ida_jansson/flash/movieClip.html

Button symbol:

 http://elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/ida_jansson/flash/avatar2btn.html

Uke 22 Oppg. 4.1: Avatar

I denne oppgaven skulle vi trene på å bruke tegneverktøyene i Adobe Flash ved å lage en avatar av oss selv. Denne skulle være i str 200 x 200 px, og den skulle være enkel i form og farge. Først skulle vi lage analoge skisser. Jeg må si at Flash ikke er noen favoritt når det gjelder illustrasjon, men det var en nyttig introduksjon.

Skisse:

Avatar:

Oblig 07 – Fotoessay

 

Innledning

Tolkning av oppgaven

I denne oppgaven skulle vi lage et foto-essay, der en person skulle portretteres. Essayet skulle bestå av 6 bilder, i tillegg til et bilde av en gjenstand med nær tilknytning til personen som skulle portretteres. Jeg har i denne oppgaven valgt å fokusere på et tema heller enn personen som ble portrettert, men personen brukes til å få frem et budskap.

Konsept og målgruppe

Som tema for denne oppgaven har jeg valgt psykisk helse. Jeg vil få frem hvordan psykiske problemer påvirker en person i hverdagen, og hvordan man kan føle seg innesperret i seg selv og avkuttet fra samfunnet rundt. Psykiske problemer er fremdeles noe som ikke snakkes mye om i samfunnet, og det finnes mange fordommer. Derfor vil folk som sliter med dette ofte måtte ta på seg en maske når de er ute blant folk, der man spiller en rolle heller enn å vise hvem man egentlig er. For å takle hverdagen og for å bedre kunne passe inn i andre sine forventninger tar mange med psykiske problemer medisiner. Dette gjør ofte problemene større enn de var i utgangspunktet. I dette foto-essayet ønsker jeg å få frem noen av disse tingene. Målgruppen er folk flest, både de med egne erfaringer i forhold til temaet og de som vet lite om det.

Budskap/oppnådd handling

Budskapet jeg ønsker å få frem i denne oppgaven er at psykiske problemer ofte fører til isolasjon og ensomhet på grunn av de fordommene som finnes, og at folk med slike problemer i mange tilfeller gjemmer seg bak en maske for å kunne fungere ute i samfunnet. Slik jeg ser det er psykiske problemer sykdom på lik linje med fysiske lidelser, og noe det burde være mer åpenhet om i samfunnet.


 

Research og arbeidsprosess

Kreativ metode/ Inspirasjonsmetode

Jeg startet denne oppgaven med å lage et tankekart der jeg satte opp en del stikkord i forhold til temaet jeg hadde bestemt meg for å fokusere på. I tankekartet satte jeg opp hvilke følelser jeg kunne tenke meg å få frem, hvilke virkemidler jeg skulle bruke til dette og hvilke lokalisasjoner som kunne passe. I tillegg skrev jeg opp en del symboler som kunne tas i bruk for å få frem budskapet. For å få inspirasjon søkte jeg i google etter fotografier med liknende temaer, og satte sammen et moodboard. Deretter tegnet jeg grovt opp hvordan jeg ville ha de ulike bildene.

Analyse

Psykisk helse er et tema som er mye portrettert gjennom fotografier, kanskje i større grad enn med tekst. Dette kan komme av at det er enklere å få frem de riktige følelsene ved hjelp av bilder enn med ord. Det finnes også mange typiske måter å portrettere ulike psykiske lidelser på, og jeg ville i denne oppgaven forsøke å styre unna de verste klisjeene. Bruken av masken er nok ikke veldig original, men den har såpass stor effekt på bildene at jeg likevel ville ha den med. Når det gjelder potrettbildene uten maske ville jeg unngå overdrivelser og mye følelser i ansiktsuttrykk og kroppspositur. En person som sliter med angst går ikke rundt og viser frykt, og en person med depresjon vil ikke se trist ut hele tiden. Isteden ville jeg få frem lengsel og ensomhet.

Designvalg

Stiluttrykk

I denne oppgaven får personen som skal portretteres fullt fokus i de bildene han er med på. Her er det uttrykket i ansiktet som er viktig. To av bildene i serien har ikke personen med i det hele tatt. Et av disse bildene viser en folkemengde slik den kan se ut for noen som sliter med angst. Menneskene er ute av fokus og det er et svart slør rundt synsfeltet. Dette skal vise verden sett med personen som skal portretteres sine øyne. Det siste bildet i serien er av medisiner, og er ment som et spørsmål: Er dette løsningen? Bildene i serien går i samme valører og jeg har valgt å bruke høye kontraster mellom lys og mørke som  virkemiddel. Lyset er verden utenfor og alle mulighetene som ligger der, alt man lengter etter, mens det mørke i bildene representerer isolsjon og det som holder en tilbake. Det samme virkemiddelet er brukt i masken, som er todelt med en mørk og en lys side.

Typografi

Jeg har gitt fotoserien tittelen Bak Masken, og på forsiden presenteres denne med en leken og teatralsk font. Dette spiller på masken, og det skuespillet man ofte spiller. Bortsett fra forsiden har jeg valgt å ikke bruke tekst til bildene. Jeg vil at den som ser på bildene skal gjøre sin egen tolkning, uten at opplevelsen begrenses av medfølgende tekst. Slik jeg ser det blir fotografier (og annen kunst) ofte mer spennende når den som ser på bildene får tolke det man ser ut i fra sine egne unike erfaringer og opplevelser.

Farger

Som nevnt ville jeg på forsiden referere til det teatralske, og sammen med bildet av masken er en vinrød stripe for å få frem dette. Denne fargen tenker jeg er typisk teaterfarge som gir assosiasjoner til et sceneteppe. I selve bildene har jeg brukt en kjølig blåfarge for å få frem kulden i samfunnet som gjør at man må gjemme seg bak en maske. Jeg har holdt den samme fargen gjennom alle bildene for å få en helhet. Bakgrunnen til bildene har jeg valgt å holde hvit for å ikke ta oppmerksomheten bort fra bildene.

Komposisjon, layout, grid

I det første bildet i fotoserien har jeg valgt en litt utradisjonell komposisjon. Personen som skal portretteres er zoomet veldig inn på, og kun en liten del av ansiktet vises. En stor del av bildet viser et vindu og lyset utenfor. Hensikten med denne komposisjonen er å vise at man her kommer nært innpå personen, det er et forsøk på i vise hvordan personen er bak masken. Vinduet har fått en stor del av bildet for å illustrere verden utenfor og hva personen lengter etter. Han får se på, men tør ikke delta. I det neste bildet zoomes det ut for å vise litt mer av hvem denne personen er. Det tredje bildet viser en folkemasse som beskrevet tidligere. Bildet er gjort ute av fokus og jeg håper det vil gi den som ser på en litt svimmel og ubehagelig følelse, slik det ofte er for personer med angst. På det fjerde bildet har personen beveget seg ut, men kun bak masken. Selvom han er ute er det like ensomt sålenge masken er på. Dette vises ved at personen sitter alene ytterst på en benk. Bilde nr 5 er zoomet tett inn på masken, og skal vise uttrykket bak masken. Masken er flott og feilfri, men under er uttrykket det samme som tidligere. Det siste bildet viser et nærbilde av medisiner, som er ennå en maske, bare i en annen form.

Fotoessay: Fotoessay2

Uke 21 Oppg. 2.1 og 2.2

I oppg. 2.1 skulle vi ta bilder under en reise på en mobil enhet (buss, trikk, tog, sykkel osv.). Deretter skulle vi velge ut 3 bilder som formidlet essensen av reisen. I oppg. 2.2 skulle bildene redigeres i Adobe Photoshop.

Før redigering:

 

Etter redigering:

Gråskala:

Oblig 06 – Enkelt nettsted

Innledning

Mitt enkle nettsted: http://elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/ida_jansson/

Tolkning av oppgaven

I denne oppgaven skulle vi bygge opp et enkelt HTML nettsted som skulle styles med CSS. Nettstedet skulle bestå av en index-side, samt tre undersider.

Konsept og målgruppe

I utgangspunktet tenker jeg at målgruppen for dette nettstedet er de andre studentene på MMD, som er på samme nivå som meg når det gjelder HTML og CSS. Det er også disse som med størst sannsynlighet vil finne siden og være interessert i å se hvordan jeg har løst oppgaven. Selv er jeg alltid nysgjerrig på å se hvordan andre elever løser oppgavene. Vi kan gi inspirasjon til hverandre, og samtidig kan vi på dette enkle nettstedet lære noe om HTML og CSS, samt bra og mindre bra design på nettet. Selvsagt er siden også for eventuelle andre personer som måtte være interessert.

Budskap/oppnådd handling

Med det ferdige produktet vil jeg først og fremst vise frem innholdet på en god måte, slik at budskapet på hver side kommer tydelig frem uten for mange distraksjoner på siden, samtidig som designet er såpass interessant at leseren får lyst til å bruke tid på å utforske siden. Jeg vil gjerne at siden skal være enkel å navigere seg rundt på slik at man lett kan finne frem til det man er mest interessert i å lese.

Research og arbeidsprosess

Kreativ metode/ Inspirasjonsmetode

Jeg startet denne oppgaven med å google rundt for å se på ulike websider. Blant annet gikk jeg på sider der linker til gode websider er samlet, og der man kunne velge ulike stiler og temaer. Jeg prøvde meg frem med å se på ulike sider, særlig fokuserte jeg på minimalistiske og enkle sider. Ut i fra dette bestemte jeg meg for at til den enkle siden jeg skulle lage passet det best med et hovedtema i svart og hvitt, men med innslag av andre farger for å gjøre siden mer interessant. Jeg så også på navigasjon og ulike oppsett for menyer, og jeg synes selv at det er penest med en midtstilt meny på enkle sider.

Med denne researchen i bakgrunnen begynte jeg å tegne ulike skisser der jeg prøvde meg frem med ulike oppsett og ulike fargesammensetninger. Jeg laget også tankekart for å komme frem til en måte å illustrere innholdet i teksten på, samtidig som det var dekorativt.

Analyse

I denne oppgaven synes jeg det blir litt vanskelig å definere hvem som er konkurrenter, og hvordan tilsvarende virksomheter har løst oppgaven. Men vi elever på MMD konkurrerer jo på en måte, siden vi alle løser den samme oppgaven, og siden alle har det samme budskapet som skal frem på sitt enkle nettsted. Jeg har derfor kikket på hvordan tidligere studenter har løst denne oppgaven, og jeg har sett at det er stor variasjon i stil og oppsett. Det er morsomt å se at det er såpass mange forskjellige måter å få frem den samme informasjonen på. Selvsagt er det også stor variasjon i hvor mye man kan om dette fra før, og noen har mer avanserte sider enn andre. Siden jeg selv er nybegynner måtte jeg holde meg til et forholdsvis enkelt design, men jeg ville likevel forsøke å lage en oversiktelig og moderne side.

Skisser

Moodboard

Teknisk utfordring

De tekniske utfordringene i denne oppgaven har selvsagt vært mange, og det var også forventet. Det er ved å løse slike problemer at jeg lærer mest. CSS delen av oppgaven var en større utfordring enn HTML delen, særlig fordi jeg ikke lærte å bruke Adobe Dreamweaver til CSS før den siste uken. Fordi jeg var ivrig etter å få gjort oppgaven før vi hadde lært dette ble det mye prøving og feiling når det gjelder CSS. Særlig var det et problem hvordan jeg skulle plassere de ulike elementene på siden. De siste dagene har jeg lært hvordan man bruker absolute og relative positioning, samt float, noe som har gjort det enklere, selvom jeg fremdeles synes at dette er komplisert å få til. Jeg har brukt mye tid på å finne ut hvordan jeg plasserer ting nøyaktig på riktig sted, siden det er mange ting som skal tas med i regnestykket. Det var også en utfordring teknisk da jeg bestemte meg for å ha ulike farger på den delen av menyen som var aktiv, men jeg fant ut av det til slutt. Siden med Design på nett tok en god stund å få til slik jeg ville, fordi jeg hadde problemet med å plassere teksten på siden av bildene slik jeg ville ha det.

Til oppgaven har jeg stort sett benyttet Adobe Dreamweaver, noe som stort sett har gått bra. Likevel er det et problem at ting ofte ser ulikt ut i nettleseren og Dreamweaver, slik at jeg måtte huske på å hele tiden sjekke hvordan ting så ut i nettleseren (og i ulike nettlesere). I tillegg var det en utfordring å tilpasse designet slik at det så riktig ut i de ulike nettleserne, og jeg brukte en god del tid på å få til dette.


 

Designvalg

Stiluttrykk

Som nevnt ville jeg ha et enkelt, minimalistisk og moderne uttrykk på siden. Det er klart at de tekniske utfordringene har begrenset hva jeg kunne gjøre, men samtidig har det jo bidratt til at jeg måtte holde et enkelt design, noe som kan være en god ting. Samtidig har jeg laget noen fargerike illustrasjoner for å bryte litt med det enkle ellers på siden.

Typografi

Til hovedoverskrift har jeg valgt å bruke en font med seriffer, rett og slett fordi jeg syntes det så best ut med de valgmulighetene jeg hadde. Det er jo veldig begrenset hvilke skrifttyper man kan velge i Adobe Dreamweaver, så man får ikke eksperimentert like mye med typografien som på andre oppgaver. Kanskje har man flere muligheter enn det jeg har funnet ut av til nå. Til menyen valgte jeg å bruke en font i sans-seriff, og for å ikke få for mye variasjon valgte jeg å bruke den samme fonten til hovedinnholdet på siden. Til overskriftene har jeg brukt samme font som til hovedoverskriften. Jeg synes at dette ga en god balanse på siden.

Farger

Grunnfargene på siden er svart og hvit for å gi et rent og minimalistisk uttrykk. Illustrasjonene på siden skal forestille sommerfugler i ulike farger. Her er det ikke sommerfuglene i seg selv som er poenget, men fargene, fordi hver av de fire fargene korresponderer med hver sin underside, og hver sin overskrift i menyen. Fargen på den aktive menyen korresponderer også med fargen på footer. På denne måten håper jeg å gjøre navigasjonen enklere, og at det blir mer tydelig hvilken side man befinner seg på. I tillegg brukes sommerfuglene  til å illustrere forskjellen på HTML og CSS, da sommerfuglen som HTML kun består av byggesteiner (omriss, sorte streker) mens med CSS har sommerfuglen farger og  former.

Komposisjon, layout, grid

Layouten på siden er ganske enkel, med midtstilt innhold. For å få en enkel og minimalistisk stil valgte jeg å ha sidebarene i svart, uten noe annet innhold. I utgangspunktet er siden symmetrisk bygget opp, med hovedoverskriften midtstilt, midtstilt meny og midtstilt footer. På index siden er også illustrasjonen symmetrisk. På undersidene gjør illustrasjonene og bildene at det blir en blanding av symmetrisk og asymmetrisk. Dette er med på å gi en variasjon, samtidig som temaet fra index siden beholdes. Alt dette er gjort for å skape balanse og for å holde på den enkle stilen. Rundt bildene, menyene og footer har jeg valgt å ha en tynn og solid border for å gi inntrykk av orden.