GRAP – Prosjekteksamen Grafisk

Oppdragsgiver for dette prosjektet har vært La Linja Skriveservice, et firma som skriver sanger og taler til spesielle anledninger. Firmaet tilbyr også hjelp med oversettelse og sentralbordtjeneste. Dette firmet har eksistert i 11 år, men har til nå ikke hatt noen identitet i form av en logo, andre trykksaker eller en nettside. Jeg fikk derfor en spennende mulighet til å være med på å bygge opp identiteten til firmaet fra bunnen av. Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en sterk identitet for firmaet, som igjen skal være til hjelp for videre markedsføring.

Logo:

 

Logo gråskala:

Visittkort:

Brevpapir:

Konvolutt:

Profilmanual PDF:

MMD_GRAP_Profilmanual