Oblig 04

Tolkning av oppgaven

I denne oppgaven skal vi designe layout til den fiktive kokeboken “Kunsten å koke vann”. Vi har fått et utvalg av fonter å velge mellom, og vi skal bruke én sans serif font og én serif font. Videre skal all teksten i wordfilen “Kunsten å koke vann” inkluderes, samt de korresponderende bildene til hver oppskrift. Bildene skal plasseres på venstre side og dekke hele siden, mens oppskriftene plasseres på høyre side.

Konsept og målgruppe

“Kunsten å koke vann” er skrevet av Jamie Oliver, som er kokk og en kjent TV-personlighet. Han er for mange kjent som “The Naked Chef”, en tittel som refererer til enkeltheten i hans oppskrifter. Oliver er en ung og nyskapende kokk, og jeg tror i hovedsak hans målgruppe er personer i alderen 20-40 år som tør å prøve ut nye og annerledes oppskrifter. For å reflektere forfatteren sitt budskap vil jeg i layouten av kokeboken jobbe ut i fra det skal være enkelt og moderne.

Budskap/oppnådd handling

Jeg vil gjennom en enkel og rolig layout reflektere budskapet i boken om at enkle og rene smaker ofte er det beste. I matlaging er det ofte en fordel å ikke “pøse på” med unødvendige elementer, da blir det fort rotete og udefinerte smaker. Det samme gjelder layout; hvis man legger for mange elementer på samme side blir det uoversiktelig og for mange inntrykk av gangen.

Kreativ metode

Den kreative metoden i arbeidet med layouten har i hovedsak vært å kikke på teksten og bildene som skulle benyttes i oppgaven og så tegne opp ulike løsninger for hånd. Jeg har også forsøkt ulike løsninger underveis i InDesign. I tillegg har jeg tittet mye i ulike kokebøker som hadde den stilen som jeg ville prøve å få frem. For å få et inntrykk av layouten i de ulike bøkene har jeg målt opp marger og tegnet inn grid, samt sett på typografi og fargebruk. Når det gjelder valg av fonter satte jeg opp serifer mot sans-serifer på et ark for å se hvem som passet best sammen, og hvem som passet best til den stilen jeg ønsket å få frem.

Inspirasjonsmetode

For å finne inspirasjon til denne oppgaven har jeg først og fremst tatt for meg kokebøkene jeg har stående i bokhyllen hjemme. Jeg har kikket på tittelside, kolofon, innholdsfortegnelse og forord, i tillegg til oppskriftsidene. I de ulike bøkene fant jeg mange ulike løsninger, noen moderne, andre mer tradisjonelle. Jeg har også en bok av Jamie Oliver hjemme, og har sett at denne har en ganske moderne layout, men i forhold til budskapet om enkel mat synes jeg oppsettet blir litt rotete, det er for mye som skjer på en gang. Dette gir meg inspirasjon til å lage en mer ryddig layout. En annen bok jeg har, “Vidunderlig gresk”, har en enkel og rolig layout, og jeg har fått mye inspirasjon fra denne underveis i arbeidet.

Analyse

Kokebøker kommer i mange ulike former, og layout avhenger av bokens budskap og målgruppe. Bøker som ønsker å nå samme målgruppe som meg har det til felles at de skiller seg ut fra de tradisjonelle kokebøkene med en mer moderne layout. I mange av disse (f.eks i “Basic”) er det mye som skjer på en gang med mye informasjon på hver side. Det er lite negativt rom i disse bøkene, og margene er ofte små. Når det gjelder antall kolonner varierer dette en del. I de bøkene jeg har tittet i brukes det både en og tre kolonner, men stort sett brukes samme oppsettet gjennom en bok. Avstanden mellom kolonnene (gutter) er som regel liten. Det benyttes ofte en asymmetrisk layout eller en kombinasjon. Når det gjelder typografi dominerer bruken av sans seriffer. Bildene i bøkene er ofte fargerike, mens det ellers brukes lite farger.

Moodboards  


Skisser

Idèskisser:

Arbeidsskisser:

Presentasjonsskisser:

Stiluttrykk

Jeg har i denne oppgaven valgt å gå for en enkel layout med et moderne uttrykk. Jeg har hentet inspirasjon fra nyere kokebøker med en minimalistisk stil, der det er begrenset bruk av farger, og med en ren layout. Jeg ville ha en rolig og balansert layout uten for mange elementer på hver side.

Typografi

Av fontene vi kunne velge mellom valgte jeg å bruke Myriad og Minion. Myriad er en moderne, enkel og ren font, og passer godt med stilen jeg så for meg til kokeboken. Også Minion er en moderne font. Kombinert synes jeg at disse to fontene gir et behagelig og godt lesbart inntrykk. Jeg har konsekvent brukt Myriad til overskrifter og Minion til ingress og brødtekst. Grunnen til dette er at serifer som oftest er mer lettleste i lengre sammenhengende tekst, mest sans-serifer best egner seg til kortere deler, sånn som overskrifter.

Farger

Utgangspunktet mitt i denne oppgaven var at jeg ikke ville bruke så mye farger utover bildene. Dette for å skape et enklere og renere uttrykk. I forordet valgte jeg likevel å åpne med en farget overskrift som sto i stil til bildet på motsatt side. Dette synes jeg gir en frisk åpning på boken, og er med på å invitere leseren til å bla videre. Jeg har valgt å holde meg til svart på hvitt når det gjelder teksten for å få optimal lesbarhet.

Komposisjon, layout, grid

I kokeboken bruker jeg for det meste en kombinasjon av symmetrisk og asymmetrisk layout. På sidene med oppskrifter bruker jeg en symmetrisk overskrift og ingress, mens ingrendiensene og fremgangsmåten er plassert asymmetrisk. Dette er mest praktisk, rett og slett fordi fremgangsmåten krever mer plass enn ingrendiensene. Det gir også en balanse, samtidig som det gir variasjon. Til oppskriftene har jeg valgt å bruke to kolonner med en gutter på 10 mm. Det er altså forholdsvis god plass mellom de to kolonnene. Dette er gjort for å skille klart mellom ingrendienser og fremgangsmåte. På de innledende sidene (bortsett fra innholdslisten) bruker jeg kun èn kolonne. Her vil jeg at teksten skal være mer sammenhengende, siden det her ikke skal listes opp fakta, men heller er en sammenhengende “prat” til leseren. Forordet blir på denne måten mindre formell enn oppskriftene. Jeg har i kokeboken valgt å bruke forholdsvis store marger. Dette er med på å skape en rolig og oversiktelig layout med nok luft. Margen mot midten av boken har jeg latt være noe større, slik at skriften ikke skal forsvinne under bretten.

Ferdig layout: