Grid

I denne oppgaven skulle vi ta for oss 4 enkeltsider i blader/aviser, og tegne inn grid og margin guides. Vi skulle også måle margin og kolonner.

 

Denne siden er hentet fra Natur og Foto, og har en ganske enkel layout med to like store kolonner og en stor overskrift. Topp og bunn-marginer er større enn sidemarginene, der det er lite rom. De to kolonnene midt på siden synes jeg har god lesbarhet, og overskriften skiller seg tydelig fra resten. At venstre-marginen er såpass liten gjør at det blir litt vanskelig å lese teksten helt ut i kanten, fordi den forsvinner under bretten på bladet.

 

Denne siden er hentet fra Advanced Photoshop, og har en noe mer kompleks layout. Teksten er her plassert i tre like store kolonner, og hvis man ser bort i fra overskriften er det en stor venstremargin. Selvom det er forskjell i størrelse fra overskrift til tekst-kolonnene synes jeg likevel ikke layouten virker rotete. De ulike elementene balanserer hverandre, slik at helheten blir oversiktelig og ordnet.

 

Denne siden er hentet fra A-magasinet, og skiller seg ganske klart ut. Grunnen til dette er den veldig store venstremarginen. Tekst-kolonnene er her ganske smale, noe som gjør at øyet må skifte linje ganske ofte. Dette synes jeg ødelegger lesbarheten noe. Når det gjelder bredde på tekst-kolonner synes jeg enn mellomting er fint; for lange linjer kan gjøre at man mister fokus, mens korte linjer kan føre til at man mister sammenhengen.

Den siste siden er hentet fra CapDesign. Siden er ganske balansert, og nesten alt rom blir brukt. Tekst-kolonnene er noe smalere enn bildene, slik at bildene kommer mer i fokus. Høyre og venstre marginene er her ganske små, og vi får litt det samme problemet som med Advanced Photoshop, nemlig at teksten går under bretten og blir vanskelig å lese.

Layout – invitasjon til høstutstillingen

Skisser:

 

Forsøk på layout i Adobe Indesign:

 Jeg har ingen erfaring med Indesign fra før, og jeg føler ikke at jeg har fått dreisen på det ennå. Det har nok også sammenheng med at jeg er syk for tiden, så jeg får ikke gått inn i det 100%. Jeg har sett på videoleksjonene en del ganger, men det er fremdeles en del ting jeg ikke forstår. Bra vi har flere oppgaver som skal utføres i Indesign neste uke, slik at jeg får mer øving.

Oblig 03

I denne oppgaven har jeg valgt å gjøre en visuell fremstilling av sangen Turn To Stone av Ingrid Michaelson. Sangen er i sjangeren pop/indie-pop, og har blitt brukt i en rekke kjente TV-serier som f.eks. Grey`s Anatomy og The Vampire Diaries. Teksten finnes her: http://www.metrolyrics.com/turn-to-stone-lyrics-ingrid-michaelson.html

Tolkning av oppgaven:

Denne oppgaven går ut på å velge en sang som skal fremstilles visuelt i form av en stor plakat. Denne plakaten skal, uten bruk av tekst, gi sangen et originalt uttrykk og en ny dimensjon. Til fremstilling av plakaten skal både Adobe Photoshop og Adobe Illustrator benyttes.

Konsept og målgruppe:

På grunnlag av sjanger og hvilke TV-serier som har brukt denne sangen, har jeg valgt å rette meg mot ungdom/unge voksne i aldersgruppen 15-25 år. Slik jeg tolker sangen er den ment som en oppfordring til å komme seg ut av fasaden som vi mennesker i større eller mindre grad skjuler oss bak. Vi er altfor ofte redde for å vise hvem vi er og hvilke følelser som egentlig ligger bak det kalde ytre. Min idè er å få frem dette ved en enkel illustrasjon av en utstillingsdukke, som skal representere den feilfrie fasaden. For å vise at fasaden hos de fleste likevel vil slå sprekker er det en flenge i dukken, der hjertet vises. Hjertet står her for følelser, personlighet og sjel. Hjertet har imidlertid et bur rundt seg. Sangen oppfordrer til å åpne opp dette buret før vi blir til stein, før det er for sent.

Budskap/oppnådd handling:

Det jeg håper å oppnå med det ferdige produktet er å vekke nysgjerrigheten til målgruppen, og gi et nytt perspektiv på sangen. Jeg mener teksten inneholder et viktig budskap, og tror plakaten kan være med på å formidle dette budskapet på en ny måte.

Kreativ metode:

Det første jeg gjorde etter at jeg hadde valgt ut en sang var å analysere sangteksten og gjøre min egen tolkning av denne. Deretter markerte jeg ord i teksten som jeg mente var sentrale, og gjorde assosiasjoner ut i fra disse. Det neste jeg gjorde var å lage tankekart der jeg skrev ned tanker omkring sentrale emner som budskap, målgruppe, illustrasjonsstiler, virkemidler og farger. Dette var for å få et overblikk over de ulike elementene som måtte med. Deretter laget jeg et eget tankekart der jeg reflekterte omkring ulike elemtenter som kunne være aktuelle å ha med på plakaten, og hva de ulike elementene symboliserer. Til slutt laget jeg mange idèskisser og en del arbeidsskisser.

I begynnelsen av prosessen gjorde jeg også research i forhold til formatstørrelser, bla. ved å måle opp 50×70 cm, slik at jeg fikk et inntrykk av størrelsen. Underveis i arbeidet har jeg forsøkt å se på “actual pixels” så ofte som mulig, slik at jeg hadde kontroll på hvordan detaljene kom til å se ut på det ferdige produktet. Det ble viktig å være nøyaktig i forhold til detaljer, fordi med et såpass stort format blir det meste synlig.

Inspirasjonsmetode:

For å hente inspirasjon startet jeg med å se på ulike plakater på nettet, både filmplakater og musikk-plakater. Jeg bladde også i ulike blader som kunne inneholde inspirasjon, samt så på CD-cover. I tillegg har jeg sett på scenene i de nevnte TV-seriene der sangen er brukt. Jeg har selvfølgelig også hørt på, og latt meg inspirere av musikken og teksten til sangen. Under google-søk kom jeg over en samling musikkplakater utført i en minimalistisk og vintage-inspirert stil, og som jeg ble særlig inspirert av. Jeg bestemte meg for at jeg ville forsøke meg innenfor denne stilen.

Analyse:

Det finnes uendelig av musikk-plakater innen pop-sjangeren og rettet mot ungdom. Mange av plakatene er fargerike og inneholder en del tekst. Det er også ofte mange elementer på hver plakat. Ofte er også artisten avbildet. De minimalistiske og vintage-inspirerte plakatene jeg kom over hadde det til felles at de hadde få elementer, begrenset fargepalett og at de hadde en tekstur som fikk plakaten til å se litt gammel og slitt ut.

Det eksisterende CD-coveret for denne sangen viser en enkel tegning av et edderkoppnett som holdes mellom to personer sine hender, samt en sommerfugl. Bortsett fra sommerfuglen i rødt er det ingen farger.

 Skisser:

 

Moodboard:

Stiluttrykk:

Jeg har altså valgt å la meg inspirere av de minimalistiske vintage plakatene. Begrunnelsen for dette (i tillegg til at jeg synes det ser stilig ut), er at det kan gi en plakat som skiller seg ut fra de typiske pop-plakatene med mange farger og elementer. Denne stilen vil gi fokus på de elementene som er essensielle for å få frem budskapet. Selvom denne stilen ikke er et åpenbart valg for målgruppen tror jeg likevel elementene og fargebruken vil tiltrekke oppmerksomheten, og forhåpentligvis gi den som ser på følelsen av det emosjonelle budskapet i bildet. Retro og vintage-stil får også økende oppmerksomhet på steder som f.eks. deviantART, der det hovedsakelig er ungdom som deltar.

Minimalisme kjennetegnes ved redusert form og virkemidler, og at man ikke tar med mer enn det som er fundamentalt for budskapet. Det valgte stiluttrykket får jeg altså frem i plakaten ved å bruke få elementer, forholdsvis enkle former og en begrenset fargepalett. I tillegg har jeg benyttet teksturer for å få en vintage-følelse i plakaten.

Som virkemidler for å få frem budskapet har jeg i denne oppgaven benyttet meg av en del symboler. Det vil si at jeg bruker elementer som forhåpentligvis vil få den som ser på plakaten til å assosiere til ulike ord og stemninger. F.eks. står utstillingsdukken for en hard og kald fasade, at man ikke vil skille seg ut og vise følelser, mens hjertet står for personlighet, varme og følelser. På den måten blir også kontraster mellom de ulike elementene et viktig virkemiddel.

Farger:

Som nevnt over har jeg altså valgt å bruke få farger. Den eneste fargen jeg bruker er rødt, som er satt i kontrast til svart og hvit. Svart og hvit er i denne sammenhengen ment å representere den harde og lukkede fasaden, mens rødt er følelser, kjærlighet og åpenhet. At en så stor del av plakaten har fått rød farge symboliserer at det  vi skjuler inne i oss av følelser tross alt tar størst plass, selvom vi ofte prøver å trenge det inn bak den lille fasaden. Jeg har også benyttet en sirkulær gradient for å gi mer dybde i bildet, og for å gi ekstra fokus mot midten. Kombinasjonen jeg har brukt av farger er også aktuell på omslaget til populære ungdomsbøker som Twilight-serien og The Vampire Diaries.

Komposisjon, layout, grid:

I tråd med den minimalistiske vintage-stilen har jeg plassert utstillingsdukken på midten av plakaten. Trekker man en linje vertikalt gjennom flengen på brystet til utstillingsdukken deles plakaten i to. Komposisjonen er altså symmetrisk. For å beholde fokus og enkeltheten har jeg mye rom rundt dette elementet. Mye av plakaten er altså negativt rom som er brukt bevisst for å skape fokus, men også fordi den røde fargen rundt elementene (positivt rom) er en del av budskapet. Flengen på brystet med hjertet i midten er ment som hovedfokus i bildet, kantene på flengen skaper et slags kryss i bildet som skal lede øyet inn mot hjertet. De skaper også en innramming av det mest essensielle elementet.

Ferdig produkt (jpeg versjon):

2 ord – motsatt mening

Dette bildet tok jeg i Oslo sentrum 23/7 – 2011. De to ordene med motsatt mening jeg vil få frem her er altså hat og kjærlighet, to ord som ble veldig viktig etter terrorhandlingene. Jeg mener dette bildet får frem disse ordene ganske tydelig. Rosene i forgrunnen representerer kjærlighet, og jeg har latt disse stå skarpt i forgrunnen av bildet, mens soldaten med våpen er utydelig i bakgrunnen. Dette skal symbolisere at det norske folket valgte å møte hat med kjærlighet. For å gjøre det ennå mer tydelig la jeg på ordene hat og kjærlighet. Kjærlighet er skrevet med en myk og pen skrift, mens hat er skrevet med harde og mørke bokstaver. I utgangspunktet synes jeg dette bildet snakker for seg selv, men for denne oppgaven gjorde jeg det altså på denne måten.

4 flater – 4 prinsipper

I denne oppgaven skulle vi demonstrere det visuelle uttrykket til de fire prinsippene; balanse, linje, kontrast og rytme.

Balanse:

 Linje:

 Kontrast:

 Rytme:

Bilde – Tema: «Masseødeleggelse»

I denne oppgaven skulle vi velge en av disse temaene: Masseødeleggelse, makt, jul, fødsel og kjærlighet. Deretter skulle vi finne et fotografi som vi mente kommuniserte det valgte temaet. Jeg valgte «masseødeleggelse», og har funnet dette bildet:

 Dette er et liggende rektangulært bilde, der de regelmessige radene med kors er i fokus. Øynene går først til den midtre raden, før man ser helheten og kistene på siden. I dette bildet er det helheten som formidler budskapet, alle delene av bildet er viktig. De vertikale linjene som skapes av radene med kors leder blikket bakover i bildet, slik at man ser omfanget av korsene. Bildet er tatt med en slik vinkel at man ser korsene helt til de er så små at man ikke kan se dem lenger. Horisonten i det fjerne gir en kontrast til de vertikale linjene som korsene danner. Det er også et viktig virkemiddel i dette bildet at det er i gråtoner. Dette er med på gi bildet et dystert og stille preg. Man får en følelse av stillhet i bildet. Det er også sterke kontraster mellom svart og hvitt i bildet.

Jeg synes dette bildet får frem tema masseødeleggelse godt. Dette er nok en kirkegård, eller et minnested for amerikanske soldater som har blitt drept i krig. Ved å bruke virkemidlene jeg beskrev ovenfor får dette bildet frem at omfanget av drepte er stort. Krig er brutalt og gir store tap. De mange korsene gir en følelse av at antall drepte er uendelig, og de dystre gråtonene gir et inntrykk av hvor mye sorg som ligger bak alle disse korsene. Vi skjønner også at det som vises her bare er et lite utsnitt, og det er uvirkelig å tenke på at hvert kors representerer en person.

Billedanalyse

I denne oppgaven skulle vi analysere et bilde etter komposisjon og mål/budskap. Målet med dette var å opparbeide kunnskap i hva som formidler et budskap i et fotografi. Vi kunne velge mellom en del ulike bilder, jeg valgte dette:

Billedanalyse:

 Klikk på bildet for å se større versjon.

Foto

Legger ut noen bilder jeg tok i høstferien, kanskje havner noen av dem i fotoarkivet til Oblig 01: